Strona głównaMOTOJak rozliczyć podatek Vat od umowy wynajmu samochodu

Jak rozliczyć podatek Vat od umowy wynajmu samochodu

W Polsce obserwujemy coroczny wzrost liczby nowych firm, co stawia przedsiębiorców przed trudnym wyborem: kupić nowe pojazdy do swojej floty, czy zrezygnować z posiadania własnych samochodów i wybrać długoterminowy najem pojazdu dostawczego? W tym artykule omówimy, jak poprawnie rozliczyć koszty związane z najmem samochodu dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej.

W Polsce obserwujemy coroczny wzrost liczby nowych firm, co stawia przedsiębiorców przed trudnym wyborem: kupić nowe pojazdy do swojej floty, czy zrezygnować z posiadania własnych samochodów i wybrać długoterminowy najem pojazdu dostawczego? W tym artykule omówimy, jak poprawnie rozliczyć koszty związane z najmem samochodu dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej.

Umowa najmu samochodu w kontekście działalności gospodarczej

Najem samochodu jest możliwy dzięki umowie najmu. Zgodnie z art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego, umowa najmu to porozumienie, w którym wynajmujący udostępnia najemcy rzecz do używania na określony lub nieokreślony czas, w zamian za co najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu ustaloną opłatę. § 2 tego samego przepisu wskazuje, że opłata może być wyrażona w pieniądzu lub innym rodzaju świadczeń.

W kontekście rozliczeń podatkowych związanych z najmem samochodu, wartość zobowiązań powinna być ustalona w zależności od długości trwania umowy. Zazwyczaj rozróżnia się dwa rodzaje najmu:

 • krótkoterminowy, to jest umowa na okres krótszy niż 6 miesięcy,
 • długoterminowy, czyli umowa na okres równy lub dłuższy niż 6 miesięcy.

Rozliczenie podatku VAT w przypadku wynajmu samochodu

Wynajem samochodu osobowego a vat – podatnicy VAT mają możliwość odliczenia podatku VAT od faktury za wynajem samochodu oraz od faktur związanych z jego utrzymaniem. Zgodnie z art. 86a, ust. 4 i 9 ustawy o VAT, pełne odliczenie podatku VAT przysługuje w przypadku:

 1. pojazdu o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony lub
 2. pojazdu, którego konstrukcja nie pozwala na jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub sugeruje, że wykorzystanie go do innych celów niż związane z prowadzoną działalnością jest marginalne. W takiej sytuacji, pełne odliczenie podatku VAT dotyczy wynajmu takich pojazdów jak:
 • pojazdy samochodowe z jednym rzędem siedzeń, odseparowane przegrodą lub ścianą od miejsca przeznaczonego do przewozu ładunków (może to być pojazd wielofunkcyjny, taki jak van lub bus z otwartą przestrzenią na ładunki),
 • samochody z oddzielną kabiną kierowcy i jednym rzędem siedzeń, z nadwoziem stanowiącym niezależny element pojazdu np. minivan,
 • pojazdy specjalne (jeśli ich typ jest określony w odrębnych przepisach).

Jeśli powyższe warunki nie są spełnione (np. wynajmowany jest samochód osobowy), pełne odliczenie podatku VAT jest możliwe jedynie wtedy, gdy jednocześnie:

 • prowadzony jest ewidencjonowany przebieg kilometrów,
 • pojazd został zgłoszony do urzędu skarbowego za pomocą formularza VAT-26,
 • stworzony został regulamin użytkowania pojazdu w firmie,
 • pojazd jest wykorzystywany tylko do celów gospodarczych.

Jeżeli żadne z powyższych warunków nie jest spełnione, odliczenie VAT jest możliwe jedynie do wysokości 50%, bez konieczności spełniania dodatkowych formalności.

Czynsz za wynajem pojazdu – rozliczenie w KPiR

Nieodzownym kosztem przy wynajmowaniu samochodu jest czynsz. W przypadku samochodów osobowych, ten koszt jest rozliczany zgodnie z nowym limitem wynoszącym 150 000 zł. Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 47a ustawy o PIT, jeśli wartość samochodu nie przekracza kwoty 150 000 zł, wówczas czynsz księguje się w pełnej wartości w kolumnie 13 KPiR – jako pozostałe wydatki. Jeśli jednak wartość samochodu przekracza ten limit, koszty czynszu księguje się według następującej formuły:

150 000 / wartość pojazdu x czynsz

Tak obliczone koszty czynszu zapisuje się w księdze przychodów i rozchodów, umożliwiając prawidłowe rozliczenie kosztów związanych z wynajmem samochodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Dodatkowe wydatki powiązane z wynajmem pojazdu

Przy podejmowaniu decyzji o wynajmie samochodu dostawczego, przedsiębiorca musi uwzględnić dodatkowe koszty. Kluczowym wydatkiem jest czynsz za wynajem pojazdu, ale do tego dochodzą koszty takie jak zakup paliwa, opłaty za korzystanie z autostrad, parkingów czy potencjalne koszty napraw i utrzymania pojazdu. Te dodatkowe koszty są istotne do rozważenia, ponieważ mogą znacząco wpływać na opłacalność wynajmu samochodu w ramach działalności biznesowej.

Jakie koszty nie są kwalifikowane jako koszty firmowe przy wynajmie samochodu?

Ważne jest, aby do kosztów nie wliczać wydatków, które nie kwalifikują się do odliczenia. Przykładem może być ubezpieczenie wynajętego samochodu, jeśli umowa najmu nie wymaga jego posiadania. Wydatki na ubezpieczenie można wliczyć do kosztów uzyskania przychodu jedynie wtedy, gdy zapisy umowy wskazują, że wynajmujący jest zobowiązany pokryć koszty ubezpieczenia. Warunkiem jest jednak, aby opłaty za ubezpieczenia OC, AC i NW nie przekroczyły limitu związanego z ewidencjonowanym przebiegiem kilometrów w danym miesiącu.

Należy pamiętać, że przy wynajmie samochodu osobowego, po przekroczeniu wartości czynszu w wysokości 150 000 zł, nie jest możliwe odliczenie tej kwoty. Do kosztów podatkowych można zaliczyć jedynie do 75% kosztów związanych z eksploatacją samochodu osobowego. Wszystkie poniesione wydatki powinny być rozliczane wyłącznie na podstawie faktur.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Must Read